Novoročné pranostiky

Počas mnohých stáročí ľudia pozorovali prírodu, prírodné javy, zmeny počasia, ktoré zaznamenávali spolu s ďalšími javmi a časom dokázali s určitou mierou pravdepodobnosti predpovedať aké bude počasie, úroda a rôzne ďalšie predpovede, ktoré časom zľudoveli a vznikli ľudové pranostiky. Tie môžme rozdeľovať na všeobecné a vzťahujúce sa k niektorému z mesiacov v roku. Na tejto stránke Vám prinášame tie, ktoré sa vzťahujú k príchodu nového roka. Tieto ľudové pranostiky samozrejme môžu ale nemusia byť pravdivé, uvádzame ich ako príklad bohatej ľudovej slovesnosti.

1. Ak pripadne Nový rok na pondelok, veští to ostrú zimu.

2. Ak pripadne Nový rok na stredu, bude to priaznivý rok, mnoho vína, ale žiadny med.

3. Ak Nový rok pripadne na nedeľu, bude mierna zima.

4. Ako na Nový rok, tak po celý rok.

5. Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok.

6. Keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť chleba, ale málo vína.

7. Na nový rok blato, na veľkú noc sneh.

8. Na nový rok o slepačí krok.

9. Ak Nový rok pripadne na nedeľu, bude mierna zima, ak pripadne na pondelok, veští to ostrú zimu.

10. Drobný hustý dážď bol predzvesťou hustých, plných klasov.

11. Červené zore ráno na oblohe na Nový rok veštili víchrice, búrky, neúrodu a biedu.

12. Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok.

13. Keď je druhého jasno, bude dlhá zima, keď ale nesneží, nie je ďaleko jaro.

14. Keď je druhého januára jasno, bude veľa ovociny.

15. Tretí deň jasný – mnohé búrky.

16. Štvrtý deň jasný, znamená mrákavý a nezdravý rok.

17. Na Jména Ježíš – ke kamnům nejblíž.

18. Je-li na Jména Ježíš hezký den, bude úrodný rok; je-li vítr, bude málo ovoce.

19. Na Tri krále mnoho hviezd – mnoho zemiakov.

20. Na Tri krále zima stále.

21. Ak je na Tri krále jasno, zdarí sa pšenica.

22. Trojkráľovú zimu vlk nezožerie.

23. O svatém Erhartu zima zebe do nártu.

24. Na sv. Severína vešia sa mäso do komína.

25. O svatém Baziliši zima všudy čiší.

26. Na svätého Hygina pravá zima sa začína.

27. Svatý Hilarius – vyber sane, schovaj voz.

28. Svatý Vigil z ledu mosty zřídil, a když nezřídil, to je břídil.

29. Na den svatého Pavla pustevníka pekný deň – dobrý rok, veterný deň – mokrý rok.

30. Na svätého Marcela zima lezie do tela.

31. Svatý Antonín pustovník prináša ľad, alebo ho láme; ak nemá žiadny, vyrobí ho hneď.

32. Na svatého Priska pod saněmi píská.

33. Na svatého Knuta přichází zima krutá.

34. Fabiánskej zimy boja sa cigáni.

35. O svatém fabiánu a Šebastiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu.

36. Ak sa na Vincenta vtáča z koľaje napije, ten rok mnoho vína sľubuje.

37. Na Vincenta keď sa vták napije vody, tak na druhý deň zamrzne na lecení (v letku).

38. Keď sa na Vincenta vtáča z koľaje napije, tento rok mnoho vína sľubuje.

39. Ak si na Vincenta komár poletuje, statok aj slamenú strechu spotrebuje.

40. Aké je na Vincenta počasie, také má byť počas celého leta.

41. Slnce na deň Vinca dáva mnoho vína.

42. Sv. Agneška keď je láskavá, vypustí škovránka z rukáva.

43. Svatý Tymotej ľady láme, ak ich nemá, narobí ich.

44. Pavla obrátenie, zimy obrátenie.

45. Obrátenie Pavla, pol ovčej zimy.

46. Na svätého Pavla medveď sa na druhý bok obráti.

47. Medveď vraj na Pavla vyjde z brlohu a ak je pekne a mrzne, ľahne si na druhý bok, no ak je odmäk, znovu sa položí na ten istý bok.

48. Ak sa vtáča napije z koľaje vody, bude ešte dlhá zima.

49. Keď na Pavla kvapce, obúvaj si kapce, a keď na Hromnice /2.2/, ešte aj onuce.

50. Ako na Pavla, tak na Havla /16.10/.

51. Ak vraj je na Pavla tuhá zima, bude dobrá úroda, ak však prší, bude málo krmiva.

52. O Pavle je pol zimy.

53. Ak do svätého Pavla zima dobre vláda, až svätý Jozef oteplie marec /19.3/.

54. Svätý Pavel jasný prináša rok šťastný.

55. Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.

56. Ak je Karol Veľký málo ľadový, február to zas napraví.

57. Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.

58. Na počiatku roku keď sú mokrie časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy.

59. Nový rôčik daždivý robí krôčik žíznivý.

60. Psie dni (od 7. 1.) sú zlé na počasie.

61. Jasné januárové pondelky, pekné veľkonočné sviatky.

62. Čo január zmeškal, február doháňa.

63. Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.

64. Keď je v januári pekne, je pekné leto.

65. V januári mráz – teší nás, v januári voda – to je večná škoda.

66. Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.

67. V januári mráz teší nás, v januári voda – to je večná škoda.

68. Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.

69. Január dobrý je, keď chotár biely je.

70. Keď je január biely, november je zelený.

71. V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato /na to/.

72. Január studený, marec teplý.

73. Aký január, taký jún.

74. Keď január vodu pustí, v ľad ju zas marec zhustí.

75. Jesli vlci a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu.

76. Keď včely v januári vyletujú, to nedobrý rok ohlasujú.

77. Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete.

78. Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať.

79. Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno.

80. Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.

81. Biely január, zelený máj, plné pajty (stodoly) a staje, dobre je na gazdovskom dvore.

82. V januári málo vody – mnoho vína, mnoho vody – málo vína.

83. Januárové dažde, siatinám nešťastie.

84. Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.

85. V ľadni veľa dažďa, ale snehu málo, záhradám i poliam vždycky škodievalo.

86. Teplý január – poľutuj bože!

87. Čo január zazelená, to máj spáli.

88. Keď je začiatok a koniec januára pekný, bude úrodný rok.

89. Keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť chleba, ale málo vína.

90. Ľadeň studený, mrazivý, poľu, ľuďom je priaznivý.

91. Keď v mesiaci februári a januári mnoho snehu, býva marec suchý.

92. Rastie deň, rastie zima.

93. Lepšie vidieť hladného vlka v poli ako gazdu v januári v košeli.